Nápověda prima+

Jak si můžu upravit údaje na svém účtu prima+?

Pokud chcete aktualizovat údaje u svého účtu, postupujte podle následujícího návodu.

Změna hesla

Přihlaste se na webu primaplus.cz a v jakémkoli profilu ve svém Účtu si změňte heslo.

Pokud se vám nedaří se ke svému účtu prima+ přihlásit, postupujte podle tohoto návodu.

Změna platebních údajů

Přihlaste se na webu primaplus.cz ke svému účtu prima+ a v nabídce Předplatné změňte potřebná nastavení. Na stránce můžete:

Pokud se vám nedaří se ke svému účtu prima+ přihlásit, zkuste postupovat podle tohoto návodu.

Změna e-mailové adresy

V současné době účet prima+ neumožňuje změnu registračního e-mailu.

Změna nepovinných údajů o účtu

Přihlaste se na webu primaplus.cz a v jakémkoli profilu ve svém Účtu si upravte libovolně nepovinné údaje, které jste dříve ke svému účtu nebo profilu vyplnili.

Byl pro vás tento článek užitečný?

Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 4 z 14

Máte další otázky? Odeslat požadavek