Nápověda prima+

Nemůžu se registrovat k prima+. Jak mám postupovat?

Registrace je velice snadná a zdarma, nicméně při ní může dojít k drobným potížím. V naprosté většině případů se jedná o problém s registračním e-mailem, tj. s tvarem adresy, případně s validací (potvrzením) této adresy.

Pokud máte problémy se zadáním e-mailové adresy

Pole pro zadání e-mailu je mj. z důvodu zajištění bezpečnosti uživatelské databáze ošetřeno službou kontroly platnosti a úplnosti adresy. 

Pokud se vám v registračním formuláři zobrazí některé z následujících upozornění, obsahuje zadaný registrační e-mail nějakou chybu. Zkuste chybu odstranit s pomocí následující nápovědy.

Adresa, která už v našem systému existuje

Prima+ umožňuje s jednou e-mailovou adresou vytvořit vždy jen jeden uživatelský účet.

Pokud registrační formulář zobrazí toto upozornění,

E-mailová adresa … je již registrována. Místo registrace se prosím přihlaste.

pak tato adresa už byla v minulosti pro registraci účtu na prima+, příp. již na iPrima.cz nebo na jiné službě z online platforem TV Prima, registrována, a tedy na prima+ existuje účet spojený s touto adresou. Namísto registrace tedy adresu použijte pro přihlášení

Pokud máte nadále potíže s přihlášením na prima+, zkuste problém vyřešit podle tohoto návodu.

Pokud chcete tuto e-mailovou adresu použít pro založení zcela nového účtu, musíte nejdříve původní uživatelský účet na prima+ zrušit. V tomto článku se můžete dočíst, jak v tomto případě postupovat.

Chyba ve tvaru adresy

Pokud formulář vrací některé z následujících upozornění, 

Zadaná e-mailová adresa / V zadané e-mailové adrese … 

… chybí znak @. Prosím doplňte do adresy znak @.

… chybí místní část adresy (text před znakem @). Prosím doplňte místní část adresy.

… chybí název domény (text za znakem @). Prosím doplňte doménu.

… obsahuje vícekrát znak @. Prosím odstraňte nadbytečné znaky.

… obsahuje znaky, které nejsou součástí platné e-mailové adresy. Prosím odstraňte neplatné znaky.

… obsahuje dvakrát zkratku domény .com. Prosím odstraňte nadbytečnou zkratku.

… obsahuje má chybu ve zkratce domény. Prosím odstraňte chybu.

… je buď příliš krátká, nebo příliš dlouhá.

… obsahuje několik překlepů. Prosím odstraňte chyby v adrese.

… obsahuje tečku na konci. Prosím odstraňte tečku z konce adresy.

… obsahuje dvojí tečku v názvu domény. Prosím odstraňte tečku z názvu domény.

… obsahuje tečku bezprostředně za znakem @. Prosím odstraňte tečku za znakem @.

… začíná tečkou. Prosím odstraňte tečku na začátku adresy.

opravte chybu/y ve tvaru adresy podle nápovědy uvedené v upozornění, příp. rovnou využijte pravděpodobně správný tvar adresy, který vám formulář sám automaticky nabízí.

Pamatujte, že některé speciální znaky jako např. symbol “+”, čárka, vykřičník, nebo mezera, nejsou povoleny pro vytváření e-mailových adres. 

Adresu nejde použít z bezpečnostních důvodů

Pokud registrační formulář zobrazí některé z těchto upozornění,

Zadaná e-mailová adresa / V zadané e-mailové adrese … 

… je přidružena k doméně s neaktivními poštovními servery. 

… se jeví jako podvodná nebo nežádoucí.

… nebo doména u této adresy není na iPrima povolena.

… je ze služby pro dočasné e-mailové adresy.

… porušuje pravidlo specifické pro doménu (např. gmail.com neumožňuje použití podtržítka). 

… je zařazena na seznamu adres nepřijímajících obchodní sdělení. 

… je z bezdrátové domény amerického federálního komunikačního úřadu. 

… nemůže být použitá. O této adrese je známo, že odesílá neoprávněné stížnosti týkající se spamu nebo zneužití.

… nemůže být použitá. Nepodařilo se ověřit, zda zadaná adresa přijímá zprávy a je z pohledu registrace bezpečně použitelná

… obsahuje hanlivá slova.

… je považována za problematickou - může zahrnovat spamové pasti a potenciálně toxické adresy. 

… náleží firemní roli (např. info@, obchod@, atp.)

je z bezpečnostních důvodů nutné, abyste použili jinou e-mailovou adresu.

Výše uvedená omezení jsou nastavena z důvodu ochrany vašeho uživatelského účtu a/nebo z důvodu zabezpečení služby prima+ jako takové. Nepodporujeme používání adres, které např. 

 • bývají často zneužívány pro nekalé praktiky na internetu, 
 • jejichž tvar napovídá, že se může jednat o podvodnou adresu (např. “sjobs@apple.com”),
 • jsou dočasné a vy k ní zanedlouho ztratíte přístup,
 • jejichž tvar v části před znakem @ odpovídá firemní roli, a tedy adresa není osobní,
 • jsou ověřitelně nefunkční (nepřijímají zprávy) nebo neexistující,
 • náleží k doméně vyhrazené americkým federálním komunikačním úřadem, na než nesmíme posílat e-mailové zprávy, atp.

Pokud se vám nedaří dokončit registraci

V případě, že máte potíže s ověřením vaší e-mailové adresy, kterou jste zadali do registračního formuláře, zkuste problém vyřešit pomocí následujících kroků.

Platnost odkazu vypršela

Odkazu pro aktivaci účtu v e-mailu má omezenou platnost - lze jej použít jen jednou. Pokud se vám na prima+ zobrazuje upozornění, že se váš účet nepodařilo aktivovat z důvodu neplatnosti odkazu, je třeba vygenerovat nový aktivační odkaz.

 1. Jděte na stránku E-mail mi nepřišel,
 2. Vyplňte svou registrační e-mailovou adresu, pokud už není vyplněná, a potvrďte tlačítkem “Poslat znovu”,
 3. Přejděte do své e-mailové schránky a zobrazte nejnovější zprávu, jejímž odesílatelem je “Registrace prima+”,
 4. Kliknutím na tlačítko "Aktivovat účet" v e-mailu bude registrace dokončena. 

E-mail mi nepřišel

Pokud e-mail s instrukcemi pro aktivaci účtu ve své schránce nemůžete najít ani po delší době, zkuste postupovat podle těchto kroků:

 1. Podívejte se do dalších složek ve své e-mailové schránce, jako je Spam a Nevyžádaná pošta nebo Reklamní pošta (v závislosti na vašem poskytovateli e-mailu) a zkontrolujte všechny filtry, které máte nastavené pro automatické zpracování příchozí pošty.
 2. Pokud jste e-mail nenašli v jiných složkách, zkuste do seznamu kontaktů přidat adresu "registrace@tv.iprima.cz" Poté postupujte stejně, jako v případě vypršení platnosti odkazu.
 3. Pokud jste e-mail stále neobdrželi, mohlo dojít ke zpoždění u vašeho poskytovatele e-mailových služeb. Počkejte několik hodin a potom se znova podívejte do příchozí pošty.

Byl pro vás tento článek užitečný?

Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 6 z 22

Máte další otázky? Odeslat požadavek