Nápověda prima+

Při přehrávání videa problikává obraz. Co s tím můžu dělat?

Popis problému

Na některých počítačích Apple s operačním systémem MacOS, může docházet k jemnému problikávání obrazu při přehrávání videa v prohlížeči Safari v režimu přehrávače přes celou obrazovku (fullscreen režim).

Jedná se o chybu, která je hlášena uživateli i na jiných VOD službách (Netflix, YouTube, ad.).

Možná řešení

Pro různé kombinace HW a SW může být řešením některý z následujících postupů:

1. Vypnutí zvýraznění ukazatele při zatřesení

  • Jděte do nabídky Předvolby systému > Zpřístupnění > Monitor
  • Pokud je aktivní volba Zvýraznit ukazatel myši zatřesením, deaktivujte ji.
  • Vyzkoušejte, zda je problém vyřešen

mceclip2.png

2. Vypnutí automatického přepínání grafiky

Tato volba je dostupná pouze u počítačů s externí grafickou kartou

  • Jděte do nabídky Předvolby systému > Baterie > Adaptér nebo Baterie
  • Pokud je aktivní volba Automatické přepnutí grafiky, deaktivujte ji.
  • Vyzkoušejte, zda je problém vyřešen

mceclip3.png

3. Vypnutí automatické korekce jasu

  • Jděte do nabídky Předvolby systému > Monitory 
  • Pokud je aktivní volba Automaticky upravit jas, deaktivujte ji.
  • Vyzkoušejte, zda je problém vyřešen

mceclip4.png

Pokud žádný z výše uvedených postupů nevyřešil problém s problikáváním videa, doporučujeme vyzkoušet použití jiného webového prohlížeče, např. Google Chrome, nebo Mozilla Firefox. V těchto prohlížečích by k popsanému problému nemělo docházet.

Byl pro vás tento článek užitečný?

Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 13 z 41

Máte další otázky? Odeslat požadavek