Nápověda prima+

Kdy a jak se předplatné obnovuje?

 

Vaše předplatné se obnovuje automaticky, přičemž mechanismus automatického obnovování se mírně liší v závislosti na platební metodě, kterou jste pro platbu zvolili.

Obnovení předplatného se provádí na principu naplánování příští platby, termín další platby je tedy vždy předem známý a můžete ho vidět ve správě vašeho účtu v sekci Předplatné.

Poznámka: termín naplánované platby se může změnit, pokud:

  • uplatníte např. kupón prima+. V takovém případě se příští plánovaná platba může změnit v závislosti na parametrech uplatněného kupónu,
  • změníte tarif předplatného (např. z tarifu prima+ LIGHT přejdete na prima+ PREMIUM), nebo
  • změníte platební metodu.

 

Při platbě kartou nebo přes PayPal

Vaše předplatné se obnovuje automaticky každých 30 dní. K opakované platbě dochází automaticky, a to s předstihem 12 hodin před vypršením předplatného ve stávajícím období.

Tento předstih se používá proto, aby v případě zpoždění doručení platby nedošlo k nechtěnému dočasnému přerušení vašeho předplatného, což by mohlo projevit např. přerušením přehrávání videí.

Pokud se opakovaná platba zdaří

Pokud se opakovaná platba zdaří, je vaše předplatné obnoveno na další období s platností od původního termínu vypršení, tedy jakoby opakovaná platba nastala až při úplném uplynutí aktuálně předplaceného období. Nepřijdete tedy o 12 hodin z původně předplaceného období. 

Zároveň dojde k naplánování příští opakované platby.

Pokud nedojde k opakované platbě

Jestliže se opakovaná platba nezdaří, pokusíme se o její provedení znovu ještě dvakrát, a to:

  1. 24 hodin po vypršení předplaceného období
  2. 72 hodin po vypršení předplaceného období

Pokud se platbu povede úspěšně provést nejpozději 72 hodin po skončení předchozího předplaceného období, můžete dále nerušeně sledovat vaše oblíbené pořady a filmy. Začátek nového předplatného automaticky navazuje na konec posledního předplaceného období.

V případě, že se platbu nepodaří automaticky provést ani za 72 hodin, bude vaše stávající předplatné automaticky ukončeno.

Poznámka: Předplatné prima+ je vždy hrazeno dopředu na následující měsíc a při neúspěšné platbě vám nevzniká žádný dluh vůči skupině Prima.

Při úhradě prostřednictvím Apple nebo Google v mobilní aplikaci

Předplatné hrazené přes Google Play Billing nebo Apple je spravováno společností Google, resp. Apple a bude probíhat dle nastavení a podmínek pro rekurentní platby těchto společností.

Předplatné prima+ hrazené přes Google Play Billing nebo Apple je nastaveno na jeden měsíc s automatickým obnovováním. Opakovaná platba se tedy provádí automaticky, a to ještě před začátkem dalšího předplaceného období (nejdříve 24 hodin předem).

Předplacené období (1 měsíc) vychází z definice poskytovatele plateb (Apple, resp. Google) a obvykle se jedná o kalendářní měsíc.

Pokud nedojde k opakované platbě

Pokud se nepodaří platbu provést, dojde automaticky ke zrušení vašeho předplatného prima+.

Poznámka: Předplatné prima+ je vždy hrazeno dopředu na následující měsíc a při neúspěšné platbě vám nevzniká žádný dluh vůči skupině Prima.

 

Byl pro vás tento článek užitečný?

Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 15 z 29

Máte další otázky? Odeslat požadavek