Nápověda prima+

Jak sledovat prima+ v HbbTV?

Narozdíl od aplikace pro chytré TV, HbbTV aplikaci není na vaši TV nijak instalovat, je třeba ji pouze spustit.

Abyste mohli sledovat prima+ v HbbTV aplikaci na své TV, budete potřebovat:

  1. televizní přijímač nebo set-top-box s podporou HbbTV,
  2. připojení k internetu (nejlépe kabelem),
  3. zdroj DVB-T2/C/S/S2 signálu, který podporuje HbbTV signalizaci.

Zda můžete HbbTV na svém televizoru využívat lze nejlépe ověřit tak, že 

  1. připojíte TV (příp. set-top-box) k internetu (dle postupu v návodu výrobce televizoru či set-top-boxu; doporučujeme připojení pomocí kabelu), 
  2. zapnete TV a přeladíte na některý kanál skupiny Prima (vyjma kanálu Prima PLUS),
  3. po chvíli by se na obrazovce měla zobrazit grafika červeného tlačítka s logem prima+ (v pravé dolní části obrazovky).

Default.v.2.0.png

 

Pokud se grafika zobrazila, je váš televizor připraven pro HbbTV. Nabídka služeb HbbTV se aktivuje stisknutím červeného tlačítka na dálkovém ovladači.

 

hbbtv-rb.jpg

 

Dále už pak nabídku HbbTV aplikací a jednotlivé aplikace ovládáte pomocí základních tlačítek na svém dálkovém ovladači.

Poznámka.: Pokud vlastníte TV značky Samsung a HbbTV signál se vám nedaří přijímat, postupujte podle tohoto návodu.

 

Pokud se vám červené tlačítko na TV nezobrazuje

Pokud se vám ani po delší době červené tlačítko, indikující příjem HbbTV signalizace, na obrazovce nezobrazuje, vyzkoušejte následující kroky.

Přelaďte na jiný program

Zkuste přeladit na jiný televizní program (kromě skupiny Prima, poskytuje HbbTV aplikace na svých kanálech také např. Česká televize, nebo skupina Nova).

Pokud se “červené tlačítko” nezobrazuje ani na jednom kanále, postupujte podle dalších kroků.

Ověřte zdroj TV signálu

Ujistěte se, že televizní signál je poskytován ve standardu DVB-T2, případně DVB-C/C2, nebo DVB-S s podporou HbbTV signalizace.

Pokud tedy například přijímáte TV obsah od IPTV operátorů (např. od O2, T-Mobile, Vodafone, nebo dalších lokálních IPTV operátorů), kteří HbbTV signalizaci ve svých sítích nepodporují, je třeba, abyste na své TV změnili tuner, tj. přepnuli na “anténní” pozemní příjem TV signálu, pokud je ve vaší lokalitě dostupný.

Pokud si nejste jisti, jestli zdroj signálu ve vaší TV podporuje HbbTV, obraťte se na vašeho poskytovatele televizních služeb.

Zkontrolujte připojení k internetu

Ujistěte se, že je vaše TV připojena k internetu. Aktivní připojení k domácí síti nemusí být zárukou připojení k internetu.

Pro připojení TV k internetu použijte nejlépe kabel přímo z vašeho routeru. Zda je na něm dostupný internet můžete ověřit tak, že kabel připojíte k notebooku a zkusíte otevřít nějakou webovou stránku, nebo zkusíte nějakou stránku načíst přímo ve webovém prohlížeči na vaší TV.

Pokud je internetové připojení dostupné, postupujte podle dalších kroků.

Ověřte povolení funkce HbbTV

Zkontrolujte v nastavení vaší TV, že máte povolenou a je aktivní funkce HbbTV.

Některé televize můžou HbbTV funkci aktivně omezovat, příp. je pro aktivaci HbbTV nutný speciální postup (týká se zejména TV značky Samsung).

Byl pro vás tento článek užitečný?

Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 593 z 1329

Máte další otázky? Odeslat požadavek