Nápověda prima+

Vrátíte mi peníze za předplatné?

Své předplatné prima+ můžete kdykoliv změnit, nebo zrušit; je však třeba mít na paměti, že změna nebo zrušení předplatného jsou účinné ke konci aktuálního předplaceného období nebo zkušebního období. Změnu nebo zrušení předplatného tak nelze učinit zpětně k počátku právě běžícího předplatného nebo zkušebního období.

Prima předplatné nevrací, nekompenzuje ani neposkytuje kredit. 

Odstoupení ve lhůtě 14 dní

V souladu s Podmínkami poskytování digitálních služeb FTV Prima a v souladu s Občanským zákoníkem platí, že do uplynutí prvních 14 dnů od zakoupení předplatného prima+ máte zákonné právo na odstoupení od této služby, a tedy vrácení peněz za předplatné, s výjimkou případu dle ustanovení§ 1837 písm. l) občanského zákoníku, kdy právo na odstoupení ztrácíte, pokud jste v uvedené lhůtě 14 dnů službu prima+ pod svým placeným uživatelským účtem (byť v minimálním rozsahu) využili ve smyslu zhlédnutí digitálního obsahu, který prima+ nabízí.

Pokud žádáte o vrácení peněz za předplatné z důvodu odstoupení od služby v zákonné lhůtě 14 dní, kontaktujte naši zákaznickou podporu.

Odstoupení při změně služby

V souladu s Podmínkami poskytování digitálních služeb FTV Prima platí, že skupina Prima může ze svého rozhodnutí měnit rozsah a druh platforem a/nebo poskytovaných služeb. 

Pokud dojde ke změně, jež měla za následek nemožnost poskytnutí služeb původně plynoucích z již zaplaceného předplatného prima+, máte právo ukončit užívání prima+ a žádat vrácení poměrné části ceny předplatného.

Pokud žádáte o vrácení peněz za předplatné z důvodu změny, v jejímž důsledku jste nemohli využívat služby z předplaceného prima+, kontaktujte naši zákaznickou podporu.

Odstoupení při změně ceny předplatného

V souladu s Podmínkami poskytování digitálních služeb FTV Prima platí, že skupina Prima je oprávněna změnit cenu předplatného prima+ pro další období s tím, že platná je vždy ta výše, která je aktuálně uvedena v okamžiku provedení platby, a to jak při sjednání předplatného, tak při automatickém obnovení předplatného. 

V případě, že nesouhlasíte se novou výší předplatného prima+ pro další období, jste oprávněni kdykoli další využívání předplatného prima+ ukončit, přičemž v takovém případě je předplatné prima+ poskytováno do konce období, za které bylo předplatné prima+ uhrazeno. 

V souladu s výše uvedenými podmínkami již zaplacené předplatné se v případě změny ceny předplatného nevrací.

Byl pro vás tento článek užitečný?

Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 148 z 240

Máte další otázky? Odeslat požadavek