Nápověda prima+

Při přehrávání se nezobrazuje ikona pro odesílání a nelze sledovat videa přes Chromecast

Pokud při pokusu o sledování prima+ přes Google Chromecast chybí ikona Odesílání mceclip0.png, obvykle to znamená, že je třeba upravit některá nastavení zařízení, ze kterého se pokoušíte vysílat. Chcete-li problém vyřešit, postupujte podle níže uvedených kroků pro odstraňování problémů s propojením se zařízením Chromecast.

Uvedené postupy platí pro mobilní telefony s operačním systémem Android.

Můžete si také přečíst postup jak propojit telefon Android se zařízením Chromecast.

Zkontrolujte, zda je váš Android připojen ke stejné bezdrátové síti wi-fi jako Chromecast

 1. V telefonu Android otevřete aplikaci Google Home,
 1. Vyberte kartu Domů v levé dolní části obrazovky,
 2. Přejděte dolů do části Zařízení a vyhledejte Chromecast,
 • Pokud je zde zařízení Chromecast uvedeno, je ve stejné síti jako váš telefon a problém není v připojení zařízení k síti wi-fi
 • Pokud Chromecast není uveden, může být připojen k jiné síti, než je váš Android. Na webových stránkách podpory Google najdete pomocné přepínací sítě
 1. Jakmile je Chromecast ve stejné síti jako váš Android, zkuste prima+ znovu.

Restartujte telefon

 1. Vypněte telefon Android podržením tlačítka napájení a telefon vypněte,
 2. opětovným stisknutím tlačítka napájení Android znovu zapněte,
 3. jakmile se telefon zapne, spusťte aplikaci prima+ a opakujte pokus o připojení přes Chromecast.

Aktualizujte aplikaci Google Home a Google Play Services

 1. Otevřete Obchod Google Play,
 2. klepněte na ikonu Menu a poté vyberte Moje aplikace,
 3. vyberte aplikaci Google Home, pokud je uvedena, a potom klepněte na Aktualizovat,
 4. vyberte Služby Google Play (Google Play Services), pokud jsou uvedeny, a potom klepněte na Aktualizovat,
 5. Po aktualizaci obou aplikací spusťte aplikaci prima+ na telefonu a opakujte pokus o připojení přes Chromecast.

Upozorňujeme, že v některých případech bude možná nutné pro dokončení aktualizace aplikací telefon restartovat.

Restartujte zařízení Chromecast

 1. Odpojte na 15 sekund napájecí zdroj z Chromecastu,
 2. připojte jej zpět a nechte Chromecast restartovat,
 3. po opětovném zapnutí Chromecastu spusťte aplikaci prima+ na telefonu a opakujte pokus o připojení přes Chromecast.

Resetujte zařízení Chromecast do továrního nastavení

Některé problémy při používání Chromecast zařízení mohou být vyřešeny resetováním zařízení do továrního nastavení.

Upozornění: reset zařízení do továrního nastavení způsobí, že veškerá vaše data a nastavení Chromecast budou trvale odstraněna.

Postup, jak provést reset zařízení najdete na stránce podpory Google Chromecast (pouze v anglickém jazyce).

Kontaktujte nápovědu Google

Pokud potíže s přehráváním videa na Chromecast stále přetrvávají, doporučujeme se obrátit na nápovědu Google.

Byl pro vás tento článek užitečný?

Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 13 z 46

Máte další otázky? Odeslat požadavek