Při přehrávání se nezobrazuje ikona pro odesílání a nelze sledovat videa přes Chromecast

Komentáře

0 komentářů

Prosím přihlaste se, abyste mohli napsat komentář.