Při přehrávání se nezobrazuje ikona pro odesílání a nelze sledovat videa přes Chromecast

Komentáře

0 komentářů

K článku není možné přidávat komentáře.