Nápověda prima+

Labelling (označování) vysílaných pořadů

Co je Labelling? 

Labelling je označování pořadu z hlediska přítomnosti potenciálně závadného obsahu dle věkové kategorie diváka. Televize jsou ze zákona povinny označovat pořady, které by mohly narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj nezletilých osob, grafickým znakem "18+". Toto označení signalizuje možnou závadnost obsahu pro nezletilé osoby. Kromě znaku „18+“ pro vás máme připraveny i jednoduché piktogramy, které poskytují dodatečné informace o konkrétním typu potenciálně závadného obsahu.

Značení potenciálně závadného obsahu

Jedná se o značky informující o možném závadném obsahu.

Značka “18+”

Pokud je pořad označen touto značkou, znamená to, že se jedná o pořad s potenciálně závadným obsahem. Věkové omezení je zřetelně viditelné v levém rohu obrazovky po celou dobu vysílání pořadu.

18%2B_TV.png

Značka 18+ v TV vysílání

 

Piktogramy

Piktogramy zpřesňují a doplňují informace o povaze potenciální závadnosti pořadu. Může se jednat o tato označení:

  1. S: Strach - pořad obsahuje děsivé scény, které mohou vyvolat silné emoce
  2. N: Násilí - pořad obsahuje hrubé násilí
  3. V: Vulgarismy - pořad obsahuje množství vulgárních výrazů
  4. X: seX - v pořadu je zobrazen sexuální akt
  5. D: Drogy - pořad obsahuje zneužívání nelegálních nebo nadužívání legálních návykových látek

Tyto značky se zobrazují ve dvou možných formách:

  1. ve zkratkách: „*(S,N,V,X,D)“ na obrazovce v EPG u názvu pořadu, přičemž význam jednotlivých zkratek je následující:
  2. za popisem pořadu:  „18+ (Strach, Násilí, Vulgarismy, seX, Drogy

EPG_detail.pngPříklad zobrazení značek v TV průvodci (EPG)

 

Značky pro sluchově a zrakově postižené

Podobně, jak pořady s potenciálně závadným obsahem, jsou v TV vysílání a v programových průvodcích uváděny i zkratky pro sluchově nebo zrakově postižené diváky. 

Jedná se o tyto značky

Značka ST

Pokud je u pořadu uvedena tato značka, pak je možné v nastavení televizoru zapnout Skryté Titulky pro sluchově postižené.

Značka AD

AuDiopopis (též Audio Description), tedy zvukový doprovodný popis obrazového děje pro diváky s postižením zraku, lze zapnout a samostatně regulovat hlasitost v menu televize.

EPG_snippet.png

Příklad zobrazení značek v TV průvodci (EPG)

 

Všechny uvedené značky můžete vidět i v celkovém přehledu GUIDE (EPG, Průvodce) na vaší televizi.

 

 

Byl pro vás tento článek užitečný?

Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 16 z 23

Máte další otázky? Odeslat požadavek